IX Międzynarodowy Konkurs Płytowy „Grand Prix du Disque Frederic Chopin”